Turnovské odpadové

služby Turnov

V sobotu 17.11.2018 bude z důvodu státního svátku uzavřen sběrný dvůr a kompostárna

děkujeme za pochopení