Turnovské odpadové

služby Turnov

Články

Uzavření sběrného dvora v období vánoc

Sběrný dvůr na Vesecku bude v letošním roce otevřen naposledy v pátek 21.12. Během vánoc bude zavřeno.
Otevřeno bude opět ve středu  2.1.2019 v době 9,00 - 16,00.

Přejeme všem občanů krásné a klidné prožití vánočních svátků

 

turnovské odpadové služby

Ukončení provozu kompostárny

V pátek 30.11.2018 je poslední den otevřena kompostárna na Malém Rohozci.Otevřena bude opět od 1.4.2019.
Během zimního období je možné odkládat bioodpad na sběrném dvoře na Vesecku.

Uzavření sběrného dvora a kompostárny

Sběrný dvůr a kompostárna budou v pátek 28.9.2018 (státní svátek) a v sobotu 29.9.2018 uzavřeny. Otevřeno bude opět v pondělí  1.10.2018 od 9,00 do 17,00 hod.

Děkujem za pochopení