Turnovské odpadové

služby Turnov

Sběrný dvůr

Ostatní služby

 

 Sběrný dvůr

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Dle obecně závazné vyhlášky Města Turnova je povinnen každý občan Turnova, odkládající odpad na sběrném dvoře, prokázat svoji totožnost. 

Recyklace stavebních odpadů a živic 

Prodej a doprava písků dle přání zákazníka i v malém množství 

 

Kompostárna

Kompostárna  přijímá bioodpady jak od místních občanů a firem, tak i od okolních obcí a firem. V současné době již některé obce uzavřely smlouvy na využití kompostárny k odstranění bioologicky rozložitelných odpadů vznikajících na jejich pozemcích a produkcí jejich občanů.
Kompostárna  využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného provzdušňování. Tím dojde k urychlení a zkvalitnění procesu kompostování. 

Zájemci si mohou koupit kvalitní kompost pod obchodním názvem - Turnovský kompost

Plakátování

Výlep reklam a plakátů na 20 místech v centru města
 Výlep se provádí  2x v týdnu úterý a pátek
  Příjem plakátů v sekretariátu společnosti Sobotecká 2055

Prodej popelnic všech druhů

Přistavování velkoobjemových kontejnerů, včetně zajištění odvozu a likvidace odpadů

 

 

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
Sobotecká 2055, 511 01 Turnov


tel. +420 481 321 030, 481 322 294
fax: +420 481 321 030

IČO: 05571065 DIČ: CZ 05571065 

Jednatel společnosti: Libor Preisler

Pracovní doba Sobotecká

březen - říjen
6:00 - 14:30
listopad - únor
6:30 - 15:00