Turnovské odpadové

služby Turnov

Kompostárna

 

Oteření kompostárny bude od 4.4.2018

 

Areál kompostárny se nachází za Pivovarem Malý Rohozec na bývalých pozemcích zemědělského družstva Všeň (příjezd od Turnova – před pivovarem se odbočí vlevo a za rybníčkem se odbočí vpravo). Nová kompostárna přijímá bioodpady jak od místních občanů a firem, tak i od okolních obcí a firem. V současné době již některé obce uzavřely smlouvy na využití kompostárny k odstranění bioologicky rozložitelných odpadů vznikajících na jejich pozemcích a produkcí jejich občanů.
Kompostárna využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného provzdušňování. Tím dojde k urychlení a zkvalitnění procesu kompostování.

 

KONTAKT

731 677 507

Provozní doba kompostárny:
duben-říjen:

Po 9:00 - 17:00
St 9:00 - 17:00
Pá 9:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00

listopad:
Po 9.00 - 16:00
St 9.00 - 16:00
Pá 9:00 - 16:00
So 9:00 - 12:00