Turnovské odpadové

služby Turnov

Sběrný dvůr


tel. 481 312 183

Provozní doba sběrného dvora pro firmy
ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad - únor): Po - Pá 9:00 - 16:00, So 9:00 - 12:00
LETNÍ OBDOBÍ ( březen - říjen): Po - Pá 9:00 - 17:00, So 8:00 - 12:00

 

Provozní doba sběrného dvora pro občany
  ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad - únor): Po,Čt, Pá 9:00 - 16:00, Út, St 12:00 - 16:00, So 9:00 - 12:00

  LETNÍ OBDOBÍ ( březen - říjen): Po,Čt, Pá 9:00 - 17:00, Út, St 12:00 - 17:00, So 8:00 - 12:00


Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Dle obecně závazné vyhlášky Města Turnova je povinnen každý občan Turnova, odkládající odpad na sběrném dvoře, prokázat svoji totožnost. Zdarma je možné, pro občany Turnova, na sběrném dvoře odložit:

 1. Objemný odpad – odpad z domácnosti, který vzhledem k velikosti není možné umístit do sběrných nádob (skříň, křeslo apod.). Do této kategorie ovšem nenáleží odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů - zbytky sádrokartonů, stavebních materiálů, cihel, oken, dveří apod.
 2. Kovový odpad – kovové konstrukce, radiátory, plech apod.
 3. Papír, plast, sklo, nápojové kartony
 4. Textil - vytříděný textil vhodný k dalšímu použití (bílý kontejner firmy Dimatex)
 5. Nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, plechovky znečištěné barvami, ředidla, oleje apod). Do této kategorie nenáleží nebezpečné odpady vznikající při stavebních úpravách bytů a domů - lepenka, eternit apod.
 6. Použitá elektrozařízení (pouze kompletní!) – ledničky, pračky, myčky, sporáky, vysavače, TV, monitory, počítače, přehrávače CD a DVD, magnetofony, rádia, mobilní telefony, elektrické hračky apod.
 7. Použité světelné zdroje (pouze nepoškozené!) - zářivky, úsporné žárovky apod.
 8. Vysloužilé baterie
 9. Použité fritovací a kuchyňské oleje
   

Za úhradu je možné na sběrném dvoře odložit:

 1. Stavební suť a další druhy stavebních odpadů (materiál z bytového jádra, sádrokarton, impregnované dřevo, eternit, lepenka apod.)
 2. Pneumatiky
 3. Nekompletní použitá elektrozařízení
 4. Poškozené světelné zdroje
 5. Bioodpad

V období duben - listopad mimo provozní dobu kompostárny směsný komunální odpad  - drobný odpad, který je možno odložit do popelnic nebo kontejnerů