Turnovské odpadové

služby Turnov

Ve středu 1. a 8. května dojde k uzavření sběrného dvora Vesecko i kompostárny na Malém Rohozci.