Turnovské odpadové

služby Turnov

Kompost a substrát je již vyprodán, další materiál bude v průběhu září 2024.

Nadále nabízíme mulčovací kůru a dřevní štěpku.