Turnovské odpadové

služby Turnov

Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu v Turnově a Ohrazenicích je dle harmonogramu o letních prázdninách pouze 1x 14 dní.

Vývozy proběhnou v těchto termínech: 

10. a 11. července
24. a 25. července
7. a 8. srpna
21. a 22. srpna