Turnovské odpadové

služby Turnov

Články

Sběrný dvůr a kompostárna o státních svátcích

Ve středu 1. a 8. května dojde k uzavření sběrného dvora Vesecko i kompostárny na Malém Rohozci.